TARTI ALETLERİ MUAYENE SERVİSİ BELGESİ HK. DUYURU

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nden Odamıza alınan yazıda;

04/09/2013 tarihli ve 28755 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği'nin tanımlar ve kısaltmalar başlıklı 4. maddesinde; "İdari eğitim; servis sorumlusu ve teknik personele Bakanlık tarafından verilecek eğitim", "Servis sorumlusu: Yetkili muayene servisinin bu yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerinden Bakanlığa karşı sorumlu olacak şekilde imza yetkisine ve idari eğitim belgesine sahip gerçek kişi" şeklinde tanımlanmaktadır.

Bu kapsamda Bakanlık tarafından Mayıs ve Ekim dönemlerinde olmak üzere yılda 2 kez İdari Eğitim düzenlenmesi planlanmakta olup eğitime katılım için başvurular İl Müdürlükleri aracılığıyla alınacaktır.

Tartı Aletleri Muayene Servisi Belgesi almak isteyen kişi veya şirketlerin bu eğitimi alma zorunluluğu bulunmaktadır. Belge almak isteyenlerin eğitimle ilgili başvuruların Niğde Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'ne 03.05.2017 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

ahiler nosb kosgeb logotobb gumruk ekonomi  isbirligi dmologo
rekabet kurumu resmiGazete tse ihracatcilar mersis istatistik  kgf kobikat