İletişim Hattı +90 388 233 55 01
Politikalarımız

Mali Politika 

Odamız, üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi ve kuruluş kanununda yazılı hizmetler ve mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek üzere çalışacaktır.
5174 sayılı kanunun vermiş olduğu yetki ile üyelerinden almış olduğu; kayıt ücreti, yıllık aidat, munzam aidat, yapılan hizmetler karşılığı alınan ücretler, belge bedelleri, bağış-yardım ve sair gelirlerden oluşan kaynakları ile yukarıda belirtilen kuruluş amaçlarını yerine getirecektir.
Özellikle Odanın mali yapısını;
• Süreklilik,
• Ölçüle bilirlik ve belgelerle tanımlanma
• Şeffaflık ve tarafsızlık,
• Planlama ve bütçelemede tutarlılık,
• Mali risk yönetimi, tasarruf ve ihtiyatlılık gibi muhasebe ilke ve kurallara uygun olarak,
• Üye ihtiyaçları ve beklentileri ile sosyal sorumluluk bilinciyle,
yürütecektir.


Odamız; başta üyeleri olmak üzere, ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin ekonomik ve sosyal hayatına katkı yapmak, güçlü ticaret ve sanayi politikaları geliştirmek için, faaliyet alanlarına yönelik tüm cari ve ayni harcamaları yapacaktır.


İnsan Kaynakları Politikamız
Odamız insan kaynakları politikası;
• Adil bir işe alma süreci ile çalışanlarımıza sürekli kendini geliştirme olanakları sağlamak,
• Birlikte yönetim için şeffaf ve açık bir politikası izlemek, öneri ve beklentilerini dikkate almak,
• Personel ve kurumumuz arasında sadakat bağını güçlendirmek için çalışanların maddi ve manevi haklarını gözetmek,
• Çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği yaratarak, , yüksek performansı ödüllendirmek, beklenenin altında kalan performansın gelişmesine destek olmaktır.
Üye memnuniyetini arttırmanın çalışan memnuniyetinden geçtiğinin bilinci içerisinde davranacaktır.

 

Üye İlişkileri Politikamız
Üye olmadan, oda olmaz ilkesinden hareketle, varlık nedeni saydığımız üyelerimizin;
Kurumsal, kültürel ve kişisel gelişimlerini arttırmaya yönelik her türlü etkinlikleri düzenleyeceğiz.
Üye ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışı ile davranacağız.
Üyelerimiz için, gerekli tüm ekonomik olanakların ve desteklerin araştırılarak onların faydalanmasını sağlayacak, etkin bir öneri ve memnuniyet sistemi kurarak üyelerimizin sağladığı katma değerin yükseltilmesini sağlayacağız.


Haberleşme Yayın Politikamız
Üyelerimizle tercih ettikleri iletişim araçları ile sürekli iletişimi sağlayarak, tüm teknolojik olanakları ile yazılı, görsel ve sosyal medya üzerinden yararlanacağız.
İç ve dış paydaşlarımız ile, diğer kurum ve kuruluşlarla iş ortaklığı bulunan Odamızın kullandığı mevcut ve geliştirilebilir arşiv, web gibi bilgi sistemlerinde kurumun bilgilerine ulaşılabilirliğine ilişkin güven ortamını yaratarak, güncel veri ve bilgileri, haberleri etkin bir şekilde kullanıp, yayarak bulunduğumuz tüm çevreye katma değer katacağız.


Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politikamız
Doğru, güvenilir ve veriye dayalı bilgileri üyelerinin ve odanın iş geliştirme, kurumsallaşma ve stratejik yönetim anlayışına uygun kullanacağız. Etkin ve ölçülebilir hedeflere uygun karar üretirken, bilginin sürekliliğini sağlayacağız.
Özel bilgide gizlilik, amaca uygun bilgide bütünlük ve erişilebilirlik ilkelerini dikkate alıp, bilginin güvenliğini sağlayacak, teknolojik çözümlerle birlikte oluşabilecek risklere karşı önlemler alacağız.


Teknolojiyi yakından izleyecek, yeni, uygun, güvenli ve çevreye duyarlı teknolojileri kendimiz ve üyemizin kullanımını sağlayacağız.
Mevcut ve dijital arşiv, web gibi bilgi sistemlerinde odanın stratejik hedefleri doğrultusunda, ekonomik raporlar, teşvikler, destekler ve benzeri yayınları paylaşacak, bilgi işlem teknolojilerinde güven ortamını yaratacağız.

Kurumsal

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç