İletişim Hattı +90 388 233 55 01
Politikalarımız

KALİTE POLİTİKAMIZ

Ülkemizin ve ilimizin sanayi ve ticaret alanına katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren odamız, üyelerin ve hizmet alanların, beklenti ve ihtiyaçlarını yasal şartlar çerçevesinde karşılayarak memnuniyetlerini sağlamak, Kalite Yönetimi Ve TOBB Akreditasyon Sisteminin şartlarına uyarak etkinliğini sürekli iyileştirecektir.

MALİ POLİTİKA 

Odamız elde ettiği tüm gelirleri kurum misyon ve vizyonuna uygun, şeffaflık, ihtiyatlılık, verimlilik ve muhasebe ilkeleri doğrultusunda, üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi ve kuruluş kanunu ve mevzuatlarda yazılı hizmetleri ve verilen görevleri yerine getirmek üzere çalışacaktır.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ 

Çalışanlarını liyakat kurallarına göre hakkaniyetli belirler, kurumsal aidiyet ve kurumsal bağlılıkları artırır, sürekli olarak kişisel ve mesleki gelişimlerini sağlar, personelini performans ve memnuniyet odaklı bir şekilde yetiştirir ve yönetir. 

ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKAMIZ

Üye olmadan, oda olmaz ilkesinden hareketle, varlık nedeni saydığı üyelerinin;

 • Kurumsal, kültürel ve kişisel gelişimlerini arttırmaya yönelik her türlü etkinlikleri düzenler, 
 • İhtiyaç ve beklentilerini karşılamak için katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışı ile davranır,
  Üyeleri için gerekli tüm ekonomik olanakları ve destekleri araştırılarak onların faydalanmasını sağlar,
 • Etkin bir üye geri besleme sistemi kurarak, üyelerine katma değer sağlayacak faaliyetler yürütür.

HABERLEŞME YAYIN POLİTİKAMIZ 

Üyelerinin tercih ettikleri iletişim araçlarını kullanarak onlarla sürekli iletişim sağlar. Güncel veri ve bilgileri yazılı, görsel ve sosyal medya dahil, tüm teknolojik olanakları kullanarak paylaşır.

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKAMIZ

 • Doğru, güvenilir ve veriye dayalı bilgileri üyelerinin ve odanın iş geliştirme, kurumsallaşma ve stratejik yönetim anlayışına uygun kullanır,
 • Etkin ve ölçülebilir hedeflere uygun karar üreterek, bilginin sürekliliğini sağlar,
 • Özel bilgide gizlilik, amaca uygun bilgide bütünlük ve erişilebilirlik ilkelerini dikkate alır,
 • Bilgi güvenliğini sağlayacak, teknolojik çözümlerle birlikte oluşabilecek risklere karşı önlemler alır,
 • Teknolojiyi yakından izleyerek, yeni, uygun, güvenli ve çevreye duyarlı teknolojileri kullanır ve üyelerinin kullanımını sağlar,
 • Mevcut ve dijital arşiv, web gibi bilgi sistemlerinde odanın stratejik hedefleri doğrultusunda, ekonomik raporlar, teşvikler, destekler ve benzeri yayınları paylaşarak, bilgi işlem teknolojilerinde güven ortamını yaratır.

SOSYAL VE ÇEVRESEL SORUMLULUK POLİTİKASI

Niğde TSO, sosyal ve çevresel sorumluluk bilinci ile  hareket eder. Bu nedenle ilin eğitim, bilim, spor, sanat, çevre ve kültürel alanlarda gelişimini destekleyecek çalışmalarda bulunur ve yapılan çalışmaları destekler.

Kurumsal

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç