İletişim Hattı +90 388 233 55 01
Tüm Haberler

SÜRÜCÜ YAŞ ŞARTI İLE İLGİLİ “GEÇİCİ/SÜRELİ DÜZENLEME” 31.12.2024 TARİHİNE KADAR UZATILDI

  • 29.12.2023
  • nigdetso

SÜRÜCÜ YAŞ ŞARTI İLE İLGİLİ “GEÇİCİ/SÜRELİ DÜZENLEME” 31.12.2024 TARİHİNE KADAR UZATILDI!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan alınan yazıda, ülkemizin karayoluyla yapılan ticari taşımacılık faaliyetlerinde oluşabilecek mağduriyetin önüne geçilebilmesini teminen; 31.12.2023 tarihine kadar uygulanmak üzere yürürlüğe konulan sürücülerde aranan yaş haddi ile ilgili “Geçici/Süreli Düzenlemenin” 31.12.2024 tarihine kadar uzatıldığı bildirilmiştir.

Söz konusu düzenleme kapsamında,

1-SRC türü (SRC-5 hariç) Mesleki Yeterlilik Belgesi süresi biten/bitecek olan ve bu düzenleme kapsamında ilk kez başvuru yapacak sürücüler;

* Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları  İle Muayenelerine Dair Yönetmelik kapsamında sürücülük mesleğini icra edebileceğine dair Sağlık Bakanlığına ve üniversitelere bağlı sağlık tesisleri, aile sağlığı merkezleri ve Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan (muayenehane hariç) özel sağlık kuruluşlarınca düzenlenen geçerli Sürücü Türü Sağlık Raporu,

*Sağlık  Bakanlığınca yetkilendirilen Psikoteknik Değerlendirme Merkezlerince düzenlenen geçerli Psikoteknik Değerlendirme Raporu,ile  birlikte  UAB’nin Bölge Müdürlüklerine  başvuru  yapabilirler.  Yapılacak  değerlendirme  neticesinde, başvurusu  uygun  bulunan  sürücülerin, mesleki  yeterlilik  belgesi  süresi,  31.12.2024 tarihini  geçmemek kaydıyla 68 (altmış sekiz) yaş sonuna kadar uzatılacaktır.

2-Diğer  taraftan  UAB’ye daha  önce  başvuru  yapmış  ve  düzenleme  doğrultusunda 31.12.2023 tarihine kadar mesleki yeterlilik belgesi süresi uzatılan sürücülerin, ikinci bir başvuruya gerek kalmaksızın  belgelerinin  süresi  31.12.2024 tarihine  kadar  uzatılacaktır.

Ancak, anılan tarihten önce 69 yaşından gün alanların mesleki yeterlilik belgelerinin süresi ise 69 yaşından gün almış oldukları tarihe kadar geçerli  hale getirilecektir. Mesleki yeterlilik belgesi süresi tekrar uzatılan sürücülerin Sayısal Takograf Kartlarını yenilemeleri gerekmektedir.

3-Kullanım süresi uzatılan mesleki yeterlilik belgesinin son kullanım tarihinden önce ibraz edilen raporların (Sürücü  Sağlık  Raporu  ve  Psikoteknik  Değerlendirme  Raporu)  herhangi  birinin  geçerlilik süresinin  bitmesi  halinde,  bu  raporun  yenilenip  yine Bölge Müdürlükleri üzerinden UAB’ye ibraz edilip uygun bulununcaya kadar mesleki yeterlilik belgesi bloke (geçersiz sayılacak) edilecektir. Bu süre  zarfında,  mesleki  yeterlilik  belgesi  ve  sayısal takograf  kartı  kullanılmayacak  olup,  kullananların tespiti halinde yasal işlem yapılacaktır.

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç