İletişim Hattı +90 388 233 55 01
Anonim Şirket Şube
Ticaret Sicili Yönetmeliği Madde 120;

GEREKLİ EVRAKLAR
1)  Yeni kayıt için Talep Dilekçesi(Sicil Müdürlüğüne)  
2) Yeni kayıt için Talep Dilekçesi (Oda Başkanlığına) 
3) Odaya kayıt için   Hükmi Şahıs Oda kayıt beyannamesi
4) Şube müdürü/müdürlerinin Nüfus cüzdan sureti ve ikamet belgesi (2 asıl) 
5) Taahhütname (yetkililerce imzalanmalı)
6) Şube müdürü/müdürlerinin kimliği, vatandaşlığı ile yerleşim yerlerini gösterir şube unvanı altında düzenlenmiş ve noter tarafından onaylanmış görevi kabul ettiklerine dair tescil İmza Tescil Talepnamesi (2 adet asıl ). (Mersis Talep numarasını notere ibraz etmeniz gerekir)
7) Şube açılışına ilişkin; noter onaylı Anonim Şirket Yönetim Kurulu Şube açılı kararı bu kararda şubenin ticaret unvanı, sermayesi, ne iş yapılacağı, açık adresi, temsilcileri ve temsil şekli açıkça belirtilecektir.)  (2 adet asıl) 
8) Açılması Bakanlık veya resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şubeler için bu izin veya uygun görüş yazısı
NOTLAR
Not-1: Kararlarda Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları)   belirtilecektir.
Not-2: Şube müdürü/müdürleri belirli bir süre için seçilecekse bu süre kararda mutlaka belirtilmelidir.
(Örnek: “Şube müdürlüğüne üç(3) yıl süre ile …………………………..( T.C.Kimlik Numarası ve Yerleşim Yeri belirtilecek )’ in atanmasına ve şubeyi yapılacak olan her türlü işlemlerde, konularda, ahzu kabza, münferiden temsil ve ilzam etmesine”,

NOT: http://mersis.gumrukticaret.gov.tr adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.
Ticaret Sicil Menü

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç