İletişim Hattı +90 388 233 55 01
Gerçek Kişi Şahıs
GEREKLİ EVRAKLAR;
1) Noter tarafından düzenlenmiş Unvan altında İmza Tescil Talepnamesi (2  adet asıl). (Mersis Talep numarasını notere ibraz etmeniz gerekir.)
2) Yeni kayıt için Talep Dilekçesi (Sicil Müdürlüğüne)  
3) Yeni kayıt için Talep Dilekçesi (Oda Başkanlığına) 
4)  Taahhütname (yetkililerce imzalanmalı) 
5) Nüfuz Cüzdan sureti (2 adet asıl) 
6) İkametgah belgesi (2 adet asıl)  
7) Vergi Dairesinden  "GERÇEK KİŞİLER İÇİN MÜKELLEF GÖRÜNTÜLEME" belgesi (1 asıl - 1 fotokopi)
8) Vergi levhası fotokopisi (2 adet)
9) Odaya kayıt için Hakiki Şahıs Oda kayıt beyannamesi
 
NOTLAR
a-http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor. 
b-Gerçek kişi firmaların kuruluşlarında 50.000,00 Türk Lirası ve  üzeri sermaye beyan edilmesi durumunda belirtilen rakamın tespitine ilişkin SMMM/YMMM Raporu ve SMMM faaliyet belgesi
c-Müdürlüğümüzce BİLANÇO ESASINA göre defter tutan gerçek kişilerin kayıtları yapılmaktadır. 
d-Gerçek kişi yabancı uyruklu ise:
-Varsa İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (2 adet asıl)  ve adresi gösterir Nüfus Müdürlüğü İkametgah Belgesi (2 adet asıl); adresi yurtdışında ise adresi gösterir Beyan 
- Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (2 adet asıl)
 

 

Ticaret Sicil Menü

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç