İletişim Hattı +90 388 233 55 01
Kooperatif
GEREKLİ EVRAKLAR;
 
1) Noter Tasdikli ve İlgili Bakanlık / İl Müdürlüğü’nden onaylı Ana Sözleşme (2adet asıl)
2) İlgili Bakanlık / İl Müdürlüğü’nün izin yazısı (1 adet aslı veya noter onaylı örneği)
3) Temsil ve ilzama yetkili Yönetim Kurulu üyelerinin kimliği, vatandaşlığı ile yerleşim yerlerini gösterir Kooperatif unvanı altında düzenlenmiş ve noter tarafından onaylanmış görevi kabul ettiklerine dair İmza Tescil Talepnamesi (2  adet asıl). (Mersis Talep numarasını notere ibraz etmeniz gerekir.)
4) Nakdi sermayenin 1/4  (Yüzde 25 in) bankaya bloke edildiğine dair Bloke dekontu ve Banka tarafından Bloke yapıldığına dair Banka Bloke yazısı,
5) 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre yapılacak ödemeye dair banka dekontu.
6) Yeni kayıt için Talep Dilekçesi (Sicil Müdürlüğüne)  
7) Yeni kayıt için Talep Dilekçesi (Oda Başkanlığına) 
8)  Taahhütname (yetkililerce imzalanmalı) 
9) Her ortak ve  Yönetim kurulu Üyesi için Nüfus Cüzdan sureti (2 adet asıl) 
10) Her ortak ve Yönetim kurulu Üyesi için İkametgah belgesi (2 adet asıl) 
11) Kuruluş Bildirim Formu veya Mersiste, Kooperatif kuruluşu ekranında oluşan "Kuruluş Bildirim Formu"nu müdürlüğümüze ibraz edebilirsiniz. (3 takım )
 
 
 
NOT: http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

 

Ticaret Sicil Menü

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç