İletişim Hattı +90 388 233 55 01
Yabancı Uyruk Şirket Merkez Şubesi
Yabancı Uyruklu Şirket Merkez Şubesi
 
 Ticaret Sicili Yönetmeliği Madde 122
1) Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki şubelerinin tescilinde verilmesi gereken evrak aşağıda yer almaktadır:
a) Ticari işletmenin merkezinin bulunduğu kaynak ülke hukukunun, şube açacak işletme için tescilde aradığı şartların yerine getirildiğini ve şubenin tescili için ibrazı gerekli olan belgeleri gösteren yetkili makamdan alınmış yazı ve bir nüsha Türkçe çevirisi (2 adet asıl)
b) Kaynak Ülkede şubenin tescili için ibrazı gerekli tüm belgeler ( 1adet asıl - 1 adet fotokopi)
c) Merkez işletmenin güncel sicil kayıtlarını içeren belgenin ve şirketlerde şirket sözleşmesinin onaylı birer örneği ile birer nüsha Türkçe çevirisi ( 2 adet asıl )
ç) Merkezin yetkili organının şube açma ve şubeye Türkiye’de yerleşik tam yetkili temsilci atanmasına ilişkin kararının aslı ve bir nüsha Türkçe çevirisi ( 2 adet asıl)
d) Şube açacak merkezin ünvanı, türü, işletme konusu, sermayesinin türü ve tutarı, kuruluş tarihi, sicil numarası, tabi olduğu hukuk, Avrupa Birliği üyesi olup olmadığı, internetsitesi, şubenin ünvanı ve şubeye ayrılmış sermaye tutarı, şubeyi mahkemeler dahil, özel kuruluşlar ve kamu kurum ve kuruluşları nezdinde tam yetkili olarak temsil edecek kişi veya kişilerin adı ve soyadı, kimlik numarası ve yerleşim yeri ile şubenin adresini içeren merkezin yetkilileri tarafından imzalanmış aslı ve bir nüsha Beyannamenin Türkçe çevirisi ( 2 adet asıl - 1 adet fotokopi)
e) Şube açma kararında, Türkiye’deki şubeyi mahkemeler dahil, özel kuruluşlar ve kamu kurum ve kuruluşları nezdinde tam yetkili olarak temsil edecek kişi veya kişiler ile bunlara verilen yetki belirtilmemiş ise bu konulara ilişkin düzenlenen vekaletnamenin aslı ve bir nüsha Türkçe çevirisi ( 2 adet asıl - 1 adet fotokopi)
f) Şubeyi temsil edecek kişi veya kişilerin şube ünvanı altında noter onaylı İmza Tescil Talepnameleri (2 adet asıl ). (Mersis Talep numarasını notere ibraz etmeniz gerekir.)
g) Şube temsilcisi yabancı uyruklu ise yetkililerin; Noter onaylı Pasaport çevirisi  (2 adet asıl )
ğ) Yabancı uyruklu temsilcinin Varsa İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (2 adet-asıl)  ve adresi gösterir Nüfus Müdürlüğü İkametgah Belgesi (2 adet asıl) ile potansiyel vergi görüntüleme belgesi (2 adet asıl) 
h) Açılması Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şubeler için bu izin veya uygun görüş yazısı
ı) Şirketin potansiyel Vergi Dairesi Görüntüleme Belgesi ( 2 adet asıl)
i) Yeni kayıt için Talep Dilekçesi (Sicil Müdürlüğüne)  
j) Yeni kayıt için Talep Dilekçesi (Oda Başkanlığına) 
k) Kuruluş Bildirim Formu veya Mersiste, şirket kuruluşu ekranında oluşan "Kuruluş Bildirim Formu"nu müdürlüğümüze ibraz edebilirsiniz. (4 takım, yabancı ortaklar ise 5 takım)
m) Türkiyede ikamet eden müdürün Nüfus cüzdan sureti ve ikamet belgesi (2 adet asıl) 
NOTLAR
1) Türkiye Söke Şubesi’nin ünvanı “Merkez ünvanı + merkezin bulunduğu ülke + Türkiye Söke Şubesi “ şeklinde belirlenmelidir. (TTK Madde 48/3)
Örnek: X Company GMBH Merkezi Almanya Türkiye Söke Merkez Şubesi
2) Merkezi Türkiye dışında bulunan ticari işletmenin Türkiye’de birden çok şubesi varsa, ilk şubenin tescilinden sonra açılacak şubeler yerli ticari işletmelerin şubeleri gibi tescil olunur (TTK Madde 40/4)
3) Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye'deki şubeleri için yerleşim yeri Türkiye'de bulunan tam yetkili bir ticari mümessil atanır (TTK Madde 40/4)
 
 NOT: http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

 

Ticaret Sicil Menü

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç