TARTI ALETLERİ MUAYENE SERVİSİ BELGESİ HK. DUYURU

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nden Odamıza alınan yazıda;

04/09/2013 tarihli ve 28755 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği'nin tanımlar ve kısaltmalar başlıklı 4. maddesinde; "İdari eğitim; servis sorumlusu ve teknik personele Bakanlık tarafından verilecek eğitim", "Servis sorumlusu: Yetkili muayene servisinin bu yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerinden Bakanlığa karşı sorumlu olacak şekilde imza yetkisine ve idari eğitim belgesine sahip gerçek kişi" şeklinde tanımlanmaktadır.

Bu kapsamda Bakanlık tarafından Mayıs ve Ekim dönemlerinde olmak üzere yılda 2 kez İdari Eğitim düzenlenmesi planlanmakta olup eğitime katılım için başvurular İl Müdürlükleri aracılığıyla alınacaktır.

Tartı Aletleri Muayene Servisi Belgesi almak isteyen kişi veya şirketlerin bu eğitimi alma zorunluluğu bulunmaktadır. Belge almak isteyenlerin eğitimle ilgili başvuruların Niğde Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'ne 03.05.2017 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAFTASI

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nden Odamıza alınan yazıda;
 
Ülkemizde 1987 yılından bu yana her yıl 4-10 Mayıs tarihleri “İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası” olarak kutlanmakta olduğu ifade edilmektedir.
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca bu yıl 31. düzenlenecek olan İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası'nın bir çok alandan akademisyenlerin, uzmanların, ulusal ve uluslararası kuruluşların, meslek odaları ve sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin katılımı ile “4-7 Mayıs 2017” tarihleri arasında Gaziantep’te Şehitkamil Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.
Şehitkamil Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinde Hafta ile eş zamanlı olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı düzenlenecektir. Konuyla ilgili uluslararası ve ulusal kurum ve kuruluşlar iş sağlığı ve güvenliği alanındaki hizmet ve ürünlerini söz konusu Fuarda sergileyebileceklerdir.
İş sağlığı ve güvenliği alanında son gelişmeleri ve iyi uygulama örneklerini görebilmek ve gelişmeleri takip edebilmek adına hafta önem arz etmektedir. Firmanız bünyesinde bulunan üst düzey yönetici, strateji uzmanları, iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerinin katılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.
Hafta ücretsiz olup kayıt ile ilgili tüm detaylara http://www.isghaftasi.gov.tr/ adresinden ulaşılabilmektedir. 
 
Bilgilerinize sunarız.

2016 YILI TÜRKİYE'NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU ARAŞTIRMASI

İstanbul Sanayi Odası tarafından Odamıza iletilen yazıda;

1968 yılından bu yana her yıl kamuoyuna sunulan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının sanayimize ve ekonomimize ilişkin önemli bir referans niteliği taşığı ifade edilmektedir.

2016 yılı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'na katılabilme alt sınırının üretimden satışlarda 70 milyon TL olarak tespit edildiği ve büyüklük sıralamasında temel kriter olarak alınan net üretimden satış verilerinin kurumlar vergisi beyannamesi le tutarlı olması gerektiği belirtilmektedir.
Üretimden satışları 70 milyon TL'yi aşan ve 2016 yılı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nda yer almak isteyen kuruluşların;
www.iso500.org.tr adresinde yer alan Anket Kullanıcı Girişi uygulamasını kullanarak anket bilgilerini doldurmaları ve mali mühür uygulaması ile Kurumlar vergisi beyannamesini;
4 Mayıs 2017 tarihine kadar sisteme yüklemeleri gerektiği bildirilmektedir. Bu tarihe kadar Anket Kullanıcı Girişi uygulamasını kullanarak e-beyannamelerini yüklemeyen firmaların değerlendirmeye alınmayacağı ifade edilmektedir.
 
Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

UNİKOP PATENT FUARI DAVETİ

Konya Ticaret Odası, UNİKOP, KTO Karatay Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Konya Teknokent, Selçuk TTO ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliği ile düzenlenen “UNİKOP PATENT” 27-28 Nisan 2017 tarihlerinde KTO TÜYAP Fuar Merkezinde gerçekleştirilecektir.
UNİKOP Patent 2017, KTO TÜYAP Fuar Merkezi’nde 27-30 Nisan tarihleri arasında Konya Endüstri Zirvesi (KONELEX 2017, KONMAK 2017, İSKON 2017 ve KONYA SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ FUARI) ile eş zamanlı olarak düzenlenecektir. Toplam 70.000 ziyaretçinin katılması ve sergilenen patentlere yoğun talep olması beklenen etkinliğe patent müracaatında bulunmuş olan buluş sahipleri başvurabilmektedir.
Aynı zamanda etkinlikte teknolojik ve finansal iş birliklerinin oluşturulmasına yönelik olarak üniversite, araştırma merkezleri ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin bir araya getirilmesi planlanmaktadır.
UNİKOP Patent Fuarı’nın Amacı;
Fikri ve Sınai Mülkiyet farkındalığını artırarak özel sektör kuruluşlarını ve üniversite bünyesindeki akademisyen ve öğrencileri bilinçlendirmeyi desteklemek,
Patent müracaatı yapmış fikirler ile ilgili olarak, bilgi ve görüş alışverişine imkan tanımak, teknolojik ve finansal işbirliklerinin oluşturulmasına yönelik üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelerek aktif katılımlarını sağlamak,
Akademisyenlerin, gerçek veya tüzel kişi niteliğindeki araştırmacıların patent müracaatına konu fikirlerinin sergilenmesi ve bu patent müracaatlarının ticarileşebilmesi amacıyla üretim ve hizmet sektörü temsilcilerine sunmalarını sağlamak, yeni ortaklıkların başlatılmasına destek vermek,
İkili görüşmeler yoluyla patentlerin ve patentli fikirlerin özel seanslarla yatırımcılarla buluşmasını sağlamak,
Ürün veya teknoloji geliştirme konusunda birbirini tamamlayıcı veya destekleyici nitelikte ürün veya hizmet sağlayıcısı konumundaki kişi veya kuruluşların ürün/hizmet/faaliyetlerini birbirlerine tanıtmak, Ar-Ge amaçlı kümelenmeler ve iş birlikleri oluşturulmasına destek vermektir.
 
“UNİKOP Patent 2017” ye patenti olan ya da patent başvurusu bulunan buluş sahipleri “unikoppatentfuari.com” adresi üzerinden 20.03.2017 ve 17.04.2017 tarihleri arasında başvuru yapabilirler.
 
Üyelerimize duyurulur.

ODAMIZDA DIŞ TİCARET SEMİNERİ DÜZENLENECEK

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası'nda 11 Nisan'da dış ticaret bilgilendirme semineri düzenlenecek.
 
Konu ile ilgili bilgi veren NİTSO Başkanı Şevket Katırcıoğlu seminerin Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği işbirliğinde düzenleneceğini söyledi.
 
Seminerde uzman kişiler tarafından ihracatta sağlanan devlet yardımları ve iş dünyası için ticari bilgiye erişim gibi önemli konular hakkında bilgi verileceğini belirten Katırcıoğlu, "11 Nisan Salı günü 13.00-16.30 saatleri arasında odamız toplantı salonunda gerçekleştirilecek olan seminere tüm üyelerimizin katılımlarını bekliyoruz" dedi.