Tarihçe

alt

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye'nin en eski odalarından biridir. Kuruluş tarihi 1914'lere kadar gitmektedir. 

Bu tarihte kurulan Oda, 1950'ye kadar faaliyetlerine devam etmiş; ancak bu tarihte bazı sebeplerden dolayı kapanmıştır. 

İlin ekonomik yapısının gelişmesi ve odanın kapanmasına neden olan şartların ortadan kalkması odanın yeniden açılmasını zorunlu hale getirmiştir.


Niğde'nin önde gelen tacirlerinin önderlikleri ve çabaları sonucu Niğde Ticaret ve Sanayi Odası 1958'de Ticaret Bakanlığı'nın 24/5/1958 tarih ve 4/8332 sayılı müsaadeleri ile yeniden kurulmuştur.

23/07/1958'de fiilen göreve başlayan Yönetim Kurulu, faaliyetlerine Sayın Kemal TACİROĞLU'nun başkanlığında devam etmiştir. Daha sonraki yıllarda ise Odamız aşağıda yazılı isimlerin Yönetim Kurulu Başkanlığı altında faaliyetlerini sürdürmüştür;


İstiklal GÖNCÜ 08/1960-12/1972

Ayhan EREM 12/1972-12/1975

Hüseyin ÇELİK 12/1975-05/1977

Hüseyin ALPKAYA 05/1977-12/1978

E.Özcan ALTUNCU 12/1978-03/2005

Serdar ECEMİŞ 03/2005-05/2013

 

25 Mayıs 2013 tarihinde yapılan en son oda seçimlerinde ise Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Şevket KATIRCIOĞLU seçilmiştir.