BAĞ-KUR EVRAKI TASDİKİ

Sosyal Güvenlik Mevzuatı gereği Odamıza kayıtlı tüm işletmeler için talep halinde tanzim edilen matbuu formlar, üyenin kayıt ve terkin tarihlerini gösterir şekilde düzenlenmektedir.

Sağlık karnesi, emeklilik formu, işi terk, Bağ-Kur kaydı terkini gibi işlemlerde kullanılmak üzere tanzim edilen belgelerde, üyenin Oda Sicil Numarası, kayıt tarihi ve var ise kapanış tarihi gibi bilgilere yer verilmektedir.